Et lille udsnit af de 16 børn fra Struer med ægtefæller og børn
Jeg har efterhånden slægtsforsket en del år, og har fundet mange aner. Hvor mange generationer, jeg er nået tilbage, er meget forskelligt fra gren til gren.
Mange faktorer spiller ind, så som, er der tale om danske aner eller aner fra udlandet? Er der tale om bønder eller f.eks. adel, præster, godsejere eller andre mere velstillede personer?
Også et element, som hvorvidt kirkebøgerne er bevarede spiller ind, og så også at ikke alle kilder er lige læsbare.
Jeg har besluttet, at jeg ikke umiddelbart vil gå mere end maximalt 15 generationer tilbage, da kilderne bliver mere om mere upræcise jo længere tilbage, man kommer.

Det er ind imellem en udfordring, at få helt styr på fakta, og ind imellem kan man komme ud af et galt spor, som det til tider kan være vanskeligt at opdage, og så er det med at komme tilbage på fast grund, og starte forfra. Noget jeg i den forbindelse er blevet bevidst om, er at man ikke ukritisk skal tage andres forskning for gode varer. Det kan umiddelbart se meget troværdigt ud, og så alligevel vise sig ikke at holde.