På de følgende sider, er det tanken, at jeg vil beskrive nogle af de projekter, jeg har gang i, dels til mulig inspiration for andre, men også for at disse kan kommenteres, evt. med henblik på forbedringer.