Menu Luk

HP PSU mod

HP PSU HSTNS-PL11 12V 100AEfter at have anskaffet mig en sådan PSU, og konstateret, at den ikke lavede støj på HF, var næste skridt at modificere den, og gerne op til 13.8V.

Første skridt var at få liv i den. Det gik rimeligt nemt.

På strømforsyningen, skal der anbringes en lus mellem ben 33 og 36 (se billede). Om lusen er en direkte kortslutning eller en modstand op til 560 ohm afhænger af den konkrete version. Det må man prøve sig lidt frem med, til den grønne LED lyser og blæseren starter op.

 

Næste skridt var så at hæve spændingen op mod de ønskede 13.8V.En googlesøgning gav ingen af de ønskede resultater, men på OV3T`s hjemmeside, fandt jeg et billede af en modifikation lavet af OZ1TD. Den forstod jeg dog ikke helt, og først efter nogle eksperimenter fik jeg styr på hvorledes tingene skulle gøres.

 

Ønsker man at justere på udgangsspændingen, skal man finde det på billedet viste potmeter.
Kan spændingen ikke hæves til det ønskede niveau, må man have fat i loddekolben, idet der skal foretages et mindre indgreb omkring de to modstande, som ses i den gule cirkel.
De er på hhv. 100 og 820 ohm.
Ved at kortslutte modstanden på 100 ohm, vil man med før nævnte potmeter kunne hæve spændingen yderligere.

Vær dog opmærksom på at der i strømforsyningen er et kredsløb, som beskytter mod spændinger over 14V.

Jeg hævede spændingen til 13.8V, og så skulle alt jo være i sin skønneste orden.

Imidlertid skete der det, at når jeg slap tasten i min TX, trådte beskyttelsessikringen i værk, og PSUen lukkede ned. Der må altså i det øjeblik have været en spids som oversteg 14V.

Efter at have justeret ned til 13.3V fungerede det hele imidlertid fint, og jeg klarer mig udemærket med den halve volt mindre. Muligvis vil man kunne gå lidt højere op, uden der sker noget, men det har jeg dog ikke fundet behov for.