Overlay billede hentet via WXto Img

Jeg har haft meget sjov ud af at hente billeder ned via NOOA satellitterne, som suser rundt over hovederne af os.

De opererer på frekvenserne omkring 137 MHz, og dermed inden for et område mange allmode VHF stationer kan arbejde.

Til min brug, anvender jeg programmerne SATPC32 og WXtoImg.

SATPC32 er egentlig beregnet til at kunne styre er rotator vertikal og horisontal, men jeg anvender alene den del af programmet, som styrer dobblereffekten. Som antenne anvender jeg en hjemmebygget Quadrifilar Helix Antenne. Den fylder ikke meget, og skal ikke følge satellitens bane.

WXtoImg er programmet, som konverterer signalerne fra NOOA satellitterne til et billede, som vist ovenfor.

Hele balladen med hensyn til hvilken satellit, som skal modtages, frekvens og tidspunkt bestemmes af en keplerfil, som ligger i begge programmer, og som med jævne mellemrum skal opdateres.

 

Min quadrifilare helix antenne

Links til konstruktion af antennen;

http://www.gregorystrike.com/2010/05/16/quadrifilar-helix-antenna-137-mhz/

https://www.qsl.net/kf4cpj/qha/

 

 

 

 

 

 

 

Som en sidegevinst, kan SATPC32 også bruges, hvis man skulle have lyst til at køre satellit trafik over amatørsatelliterne, eller følge ISS. Det er selvfølgelig ikke optimalt med en helix antenne, men kan dog gå.